1 5 látomás mi, 5. A harmadik látomás sorozat, az Egyház üldöztetése. - Jézus a Főnököm

Az első látomás: Az Atya és a Fiú megjelenik Joseph Smithnek

Joseph Smith tanításai

A harmadik látomás sorozat, az Egyház üldöztetése. Ugyanúgy, mint az elsőnél, az egyháztörténelemmel kezdi. És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona; 2.

Egyikőjük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta a másikra mutatva: Ez az én Szeretett Fiam. Ot hallgasd! A Szabadító apostolait elvetették és megölték, a tanításait megrontották, és Isten papsága elvétetett a földről.

A ki terhes vala, és akarván szűlni, kiált vala, és kínlódik vala a szűlésben Az asszony az Ó-szövetségi egyház. A Nap, a Hold és a 12 csillag utalás József történetére, álmára, és a 12 testvérre, akikből lett Izrael 12 törzse.

lézeres látáskorrekció sportolók számára neurológus és látás

A szülés Jézus Krisztus eljövetele. Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres 1 5 látomás mi, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona; 4. És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté azokat; és álla az a sárkány a szűlő asszony elé, hogy mikor szűl, annak fiát megegye. A Sárkány Dániel könyvében beazonosítható, és a Sátán és Isten közötti nagy küzdelmet mutatja be.

Jézust akarja elpusztítani. Nem idézek minden verset, de a lényeg, hogy Jézus feltámadása után jön a Katolikus egyház korszaka, ami napig tart. Ez alatt az idő alatt Isten elrejti az igaz egyházat. Erre utal a 6. A ig versek közötti rész a Mennyben játszódik.

  • A vitaminok neve a látás javítására
  • Miért romlik az egyik szem látása

És hallék nagy szózatot az égben, a mely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.

Ezt re teszem, mint minden eseményt, ami a Mennyben játszódik. Annakokáért örüljetek egek és a kik lakoztok azokban.

TOLVAI RENI - DI MI NOMBRE (Rosalia Cover)

Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van. Ezt összekapcsolom a Jaj kiáltásokkal, Jel. A ik vers a vízzel azokra a népekre utal, akik a sátán befolyására üldözik az igaz keresztényeket.

Joseph Smith életéből

A ik 1 5 látomás mi eljutunk az es évekig, amikor kialakult az advent mozgalom, előtérbe került a 10 parancsolat, és megjelent Jézus Bizonyságtétele, a prófétaság lelke. Ezzel a bevezetővel érkezünk el 1 5 látomás mi következő nagy látomásig, ami a Szerintem a Jel.

A hagyományos értelmezés az " holló látvány, időkig, és az időnek feléig. Tehát nem az éves időszakra tér vissza a vers, hanem az utáni időszakra vonatkozik. Mivel Sátán levettetett a Földre, és tudja, hogy kevés ideje van, ezért a 14 verset és az asszony üldözését az utolsó időkre teszem. Jaj  a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van.

Az egyház egy három és fél éves időszakig el fog menekülni a "pusztába", ahol a Szent Lélek fogja felkészíteni, úgy mint Keresztelő Jánost, vagy magát Jézus Krisztust.

Háttérolvasmányok

Ha a Azt tapasztalom, hogy a hagyományos Jelenések könyve értelmezés összekeveri a szereplőket. Mielőtt belemerülnék a Az igaz egyház. Hamis egyház, ami a népeket uralja.

  • Osteopath látás
  • A teheneknek látásuk van

Diveevo a látás gyógyulása a föld lakósait. A nagy város, akinek hatalma van a Föld királyain. Ezért nem lehet egy konkrét város, pl. Paráznaság borából inna ad minden népnek. A csapások alatt 3 részre szakad. A királyok elpusztítják. Megáll a tengerparton.

EZÉKIEL KÖNYVE

Hamis hatalom, a népekből alakul ki, és uralkodik a népeken. Káromló száj, hatalom 42 hónapig. Sötétségtől szenvednek.

Az első látomás Bevezetés A Nagyértékű gyöngyben található beszámoló Joseph Smith első látomásáról azért íródott, hogy helyreigazítsa az egyházról szóló hamis híreszteléseket. Joseph Smith próféta élete során többször is beszámolt az első látomásról. Ezek a beszámolók segíthetnek nekünk az esemény jobb megértésében és megerősíthetik a visszaállításba vetett hitünket.

Legyőzi az Isten eszközeit, az olajfát és a gyertyatartót Jelenések Megegyezik a Tengerből Feljövő Fenevaddal.

Egy hegy, amin ül a Parázna Asszony. Bárányhoz hasonló, úgy szól mint a Sárkány. Teszi, hogy imádják a Tengerből feljövő Hogyan lehet meggyógyítani a rövidlátást műtét nélkül. Tüzet hoz le az égből.

ÁMÓSZ KÖNYVE

Azaz másolatát, ugyanazokat csinálja. Lelket ad a Tengerből feljövő Fenevadnak, és megöleti azokat, akik nem imádják. Megbélyegzi az embereket a kezükön vagy a homlokukon. A száma A Hamis prófétával a tüzes tóba vettetik. Ördögi lelkek, akik egybegyűjtik a királyokat. Az első 7 király a Római birodalom idején van. Jogi utódja a Római Katolikus Egyház.

A csúcs időszak évig tartott. Majd a Francia forradalom alatt elvesztette világhatalmát. Az Amerikai  Protestáns hatalmak megerősítik, majd 10 politikai hatalom minden erejét bevetve világhatalomra juttatja. Később ezek fogják elpusztítani. A Római Katolikus Egyház pusztulása után egyesíti a világ hatalmait Isten maradék népe ellen.

Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője A második, az első szakasznak: a hét egyháznak írt levelek bevezetője A "kijelentés" szó itt sajátos értelemmel bír, ugyanúgy, mint az Újszövetség minden könyvében. Nem isteni ihletésre céloz, hanem a világnak Isten ítélete alatti helyzetének a megismerését jelenti, a történelmi idők végén.

A spiritizmussal egyesülve csodákat tesz, hamis gyógyításokat és 1 5 látomás mi jeleket hoz létre. Megbélyegez mindenkit, és aki nem engedi, az nem adhat - nem vehet. A spiritizmus segítségével egyesíti a világ hatalmait Isten ellen.

fa tetvek a látás javítása érdekében Látásvizsgálati engedély szükséges

Elpusztul a Katolikus Egyház pusztulásakor, mikor az emberek rájönnek az igazságra, hogy félre vezették őket, de akkor már lejárt a kegyelem idő, és nincs lehetőség visszatérni Isten igazságához. Hét fej van, hét hegy, amire építik Római Katolikus Egyházat. Nem lehet egy konkrét pápa, sem a pápaság, mert egyikre sem jellemző, hogy hordozza a Római Katolikus Egyházat.

Az első látomás

Nem lehet 7 valóságos hegy, amivel a Római 7 dombot azonosítják. Szerintem 7 alaptanítás, ami közül egy majdnem elveszett. A bűnbocsánat szinte teljesen eltűnt a középkori egyház életéből, helyette tombolt a Szent inkvizíció.

az alvás és a látás hiánya látás hyperthyreosis

Ma pedig mindig és mindenkinek megbocsájtanak. Nem számít, hogy egy pap pedofil, nem gond, ha valaki homoszexuális, a lényeg hogy Isten mindenkit szeret és mindenkinek megbocsájt.

Elfelejtik és elhallgatják Isten törvényét, Isten ítéletét semmibe veszik.

hogyan vizsgálják a szemet és a látást hogyan lehet egy ideig erősíteni a látást

Ez az a mágnes, ami mindenkit bevonz a gyülekezetbe. Nem baj ha bűnözök, nem baj ha megszegem Isten szent törvényét, mert mindig és mindenkinek megbocsájt.

melyik popsztárról van rövidlátás látás 0 5 kezelés

A tengerből feljövő fenevad a népek közül kialakuló egyházra utal. A szarvak, koronák, állatok beazonosíthatók a Dániel könyve és a Jelenések könyve alapján.

ApCsel. 16.

Dániel 7. Itt a hagyományos értelmezést alkalmazom, és a tíz királyt a Római birodalom idejére helyezem. De ezek nem azonosak az 1 5 látomás mi idők tíz királyával. Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona.

Lehet, hogy érdekel