Amikor az első sort látja, milyen látomás,

dr Reisinger János: Dániel látomása 1. rész

Edgar tudatalattija a hipnózis alatt még mindig annyira ortodox keresztény maradt, hogy a lelket Isten teremtményének tekintse, mely magában hordoz egy parányi részecskét Belőle. Az olvasó azonban most már bizonyára tisztán látja, milyen vaskövetkezetességgel hangoztatja Cayce: minden emberi szomorúság abból ered, hogy a lélek visszaél a saját Teremtője által adott szabad akarattal.

Egyszóval, Isten nem vádol, nem tart törvényt, nem ítélkezik, nem szab ki büntetést, nem lehet álszent hízelgéssel megvesztegetni, és nem is osztogat adományokat a kiváltságos keveseknek. Ő lemondott ezekről az előjogokról, amikor minden léleknek megadta a cselekvési, választási és döntési szabadságot.

Türelmesen és őszinte együttérzéssel várja, hogy a lelkek eldöntsék, mikor fogják használni szabad akaratukat arra, hogy visszatérjenek Hozzá, mert belátják, hogy Isten jobb Teremtő, mint ők. Az olvasó milyen látomás azzal az ellenvetéssel, hogy ez mind nagyon szép, talán még elfogadható is a tudatalatti számára, de a tudatos ember abba a kényelmetlen helyzetbe kerül általa, hogy nincs kire áthárítani a felelősséget, márpedig az ego fennmaradása attól az illúziótól függ, hogy ő nem vétkezett annyit, amennyit ellene vétkeztek.

Dénes Ottó Adógaras A Bibliai látomások c. A mai alkalommal egy rendkívüli látomást veszünk át.

Ha visszatérünk ahhoz a Lammersszel ban folytatott első szeánszhoz, most már könnyebb lesz nyomon követnünk azt az alapvető logikát, amely Edgar filozófiájának alapjául szolgál. De ez nem halál.

A Bibliai látomások c. sorozatunkban elérkeztünk Dániel próféta látomásához.

CAYCE: Hogy maga gondoskodjék saját megváltásáról - ahogy ti fogalmaznátok - az egyén száműzi önmagát. Mikor a tudatalatti irányít például hipnózis alatta személyiség eltávolodik az egyéntől és a fizikai test fölött helyezkedik el. Ezt itt is meg lehet figyelni az én esetemben. Következésképpen, ha az ilyen állapotban lévőt megzavarják, az ártalmára van az egyén más részeinek is.

Az egyik jelenlévő férfi lefirkantott néhány sort, és átnyújtotta Hugh Lynn-nek Edgar alvó teste fölött. Edgar hirtelen elhallgatott, és szinte kataleptikus némaságba merült, ami alaposan megzavarta a fiát.

A felkйszьlйs йvei

Ilyesmi még sohasem fordult elő, Hugh Lynn-nek nem voltak eszközei a helyzet megoldására. Órák teltek el így, milyen látomás Edgar hirtelen felpattant fekvő helyzetéből, és talpra ugrott a dívány lábánál. Olyan hihetetlen gyorsasággal történt mindez, mintha egy gyorsított filmfelvétel pergett volna le a szemük előtt. Hugh Lynn még magához sem tért elképedéséből, az apja tökéletesen természetes hangon enni kért.

Rendkívüli éhség- és szomjúságérzet tört rá. Egy későbbi igazlátásban elmagyarázta, hogy amikor a baleset történt, "személyisége" - melyet az önhipnózis "száműzött" a fizikai testből - úgy fél méterrel a fizikai test fölött lebegett. S mikor az az úr átnyújtotta a jegyzetet Hugh Lynn-nek, átdöfte az öklét Edgar asztráltestének mellkasán.

A lökés egy lórúgással volt egyenértékű. A testnek megvan az a képessége, hogy az elektromos rezgések legalább három különböző szintjén válassza szét önmagát - igen hasonlóan ahhoz, ahogy az atomtudósok választották szét az atomot független, különálló, de mégis egyidejű energiákra - ez azonban csak olyan különleges esetekben valósulhat meg, mint amilyen Edgar Cayceé volt.

Ő olyan könnyedséggel tudott a tudat különböző síkjai között amikor az első sort látja, ahogy más a rádió hullámsávjait kapcsolgatja. Az alaplogika teljesen egyszerű: bármely egység - légyen az szellemi, emberi vagy mechanikus - legkevésbé hatékony része a leginkább ideiglenes, átmeneti komponens.

The Secret of Becoming Mentally Strong - Amy Morin - TEDxOcala

Az ember esetében a fizikai test az "ideiglenes menedék" az örökkévaló lélek számára, ez a legkönnyebben nélkülözhető, pótolható. Nem valószínű, hogy a gyík túlzott fontosságot tulajdonít a farkának, hiszen mindig képes újat növeszteni, akár saját hibájából vesztette el, akár nem. Biztos lehet abban, hogy tud új farkat növeszteni, a farok viszont nem növeszthet másik gyíkot.

Sajnos az emberi ego képtelen amikor az első sort látja világos okfejtésre. Hogy a logikus következtetést érdekében kissé megkeverjük a hasonlatot - az emberi pszichében a farok makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy ő csóválja a kutyát.

Ebben benne van minden emberi szenvedés és gyötrelem eleje és vége. Ez az, ami Sartre-t és az egzisztencialistákat oda vezette, hogy a tudomány megfoghatatlanságával vakítsák el magukat, az avantgarde papokat pedig, akik még tovább mentek a szellemi felelősség előli menekülésben, addig az azonnal fogyasztható vallásig, amelynek kiindulópontja ez: Isten meghalt. Minden bolygón ugyanaz a törvény uralkodik - Ha kibillen egyensúlyából az igazság, ez természetes következményekkel jár mind a fizikai, mind a lelki anyag számára - mondta Lammersnek Edgar Cayce.

Ez úgy is értelmezhető, hogy az ok és okozat örök törvénye, amely minden lélek fölött uralkodik, ugyanúgy működik a naprendszer minden bolygóján, ahogyan a Földön; még akkor is, ha ez az egyetlen bolygó, amelyen tudomásunk szerint fizikai élet létezik. Más bolygók összetevői olyan változatosak lehetnek, mint az atomok a magfizikában. Lehetnek egydimenzióstól köbgyök x-dimenziósig bármilyenek.

távollátás fiatalságban hogyan lehet megfejteni a látásvizsgálati táblázatot

De végső soron mindegyik hozzájárul a maga módján a lélek fejlődéséhez. A történelem nagy fanatikusairól van szó, Heródestől a római és bizánci zsarnokokon át egészen századunk diktátoraiig és szkizoid imádóikig. Így tehát, ha Edgar Caycenek igaza van abban, hogy a környezet sohasem mér az emberre nagyobb megpróbáltatást, mint amekkorát elbír, akkor a lélek fogadtatását mindig azok a körülmények szabják meg, amelyekbe megérkezik - akár a naprendszer egy másik bolygójáról, akár a mi világunk valamelyik asztrális tartományából.

Mihelyt az emberi test a születés után beszívja az első lélegzetet, azonnal élő lélekké válik, ha elérte azt a fejlettségi szintet, ami szükséges ahhoz, hogy a lélek szálláshelyet találjon benne. CAYCE: - A fizikai síkról eltávozott lelkek itt maradnak a közelünkben egészen addig, míg el nem érnek egy olyan fejlettségi szintre, mely tovább viszi őket, vagy további fejlődésük érdekében vissza nem térnek ide.

Míg e szféra közelében vannak, bármelyikükkel kommunikálni lehet. Jelenleg is ezrével vannak körülöttünk CAYCE: - Az a bolygó most gyorsan közeledik a föld felé, és hatására a földi elmék gondolkodási irányvonalat váltanak a következő néhány évben, ahogy az időt itt mérik. Ez a bolygó a Mars, amely ben csupán harmincöt millió mérföldre lesz a Földtől. Ezt csak azok enyhíthetik, akik a Jupiterről, a Vénuszról és az Uránuszról jöttek, akik rendelkeznek a szeretet nemesítő erejével.

CAYCE: - Az ember hajlamait az a bolygó határozza meg, amely alatt született, mert az ember sorsa a bolygók szféráiban és együtthatásaiban rejlik. A többi bolygó létrejöttével kezdődött minden teremtett anyag sorsa. Csak a földi síkon, a jelenben találunk hús-vér embereket. Más síkokon azok vannak, akiket Ő a saját fejlődése érdekében készít fel. A lélek védettsége a halállal szemben Milyennek milyen látomás az élők világát az a lélek, aki átmenetileg megszabadult földi testétől?

A legkézenfekvőbb, ha összehasonlítjuk egy űrhajós súlyát és amikor az első sort látja a földön és a világűrben. Adatok vannak arra, hogy az űrhajós, ha kikerül a Föld gravitációs teréből, és csak egy vékony műanyag kötél kapcsolja az űrhajóhoz, túláradó örömöt, eufóriát érez: rátör a vágy, hogy így maradjon, a Földtől függetlenedve.

dr Reisinger János: Dániel látomása 1. rész

Tegyük fel tehát, hogy a halál által megszabadult lélek és az élő testbe zárt lélek csupán a fajsúlyban és a rezgésben tér el egymástól, ez pedig nem bonyolultabb, amikor az első sort látja az űrben lebegő űrhajós és a kilövés előtt ülésébe szíjazott űrhajós közötti különbség. Felszállás előtt alig volt cselekvési szabadsága, az űrben viszont több is, amennyire szüksége volna - de lényegét tekintve ugyanaz az ember maradt. Ha az Olvasó képes elfogadni ezt a hasonlatot, könnyebb lesz visszapillantania a Teremtésig, és elképzelnie a lelkeket, amint először tudatára ébrednek önmaguknak.

A Föld még hűlt az izzó születés után; ezt a szárazföld és a vizek különválása követte. Aztán az egysejtű kezdetekből kifejlődött az amikor az első sort látja élet. Az egyetlen szilárd anyag, amit a lelkek valaha ismertek, most nyilvánult Tibeti látás-helyreállítási módszer magán a Földön. Más szóval: csak maga a Föld alkalmazkodott a fajsúly és gravitáció ma ismert törvényéihez.

Petхfi Sбndor

A Föld felett lebegve a lelkek megigézve követték figyelemmel az evolúciót, és később, amikor az állati élet hím- illetve nőneműre oszlott, kíváncsiságuk arra csábította őket, hogy letérjenek saját evolúciós ösvényükről, és helyette halandó formát öltsenek magukra. Akkor, emlékezzünk, a testük még finomult szellemi textúrából állott. Folytatva az űrhajós hasonlatot: súlytalanok van-e látomás 2 0. Cayce következetesen a "gondolatforma" kifejezést használja, amikor a fejlődésüknek erről a szintjéről beszél.

A gondolatforma pontosan az, amit a neve sugall: összesűrűsödött gondolatokból teremtett forma, amely nélkülözi a gyógyszerek a látásfórum javítására anyag szilárdságát. A tudatos elmén kívül minden mentális szinten a gondolatok létező, valóságos dolgok, s ezért egy gondolatforma, ha egyszer létrejött, olyan igazi és látás vendégkönyv, mint az agy, amely létrehozta.

A tudatos agy számára csak hallucinációként vagy látomásként mutatkozhat meg. Egy túlzottan nagy adag lizergsav LSD lerombolja a védőgátat; közvetlen kapcsolat jön létre a szer használója és a gondolatformák között. Ezek rendszerint a sajátjai, de ugyanilyen védtelen lesz mások gondolatformáival szemben is. Ha ezek a külső kapcsolatok gonoszak, a velük való találkozás katasztrofális hatást gyakorolhat elmebeli épségére.

Ha egy hozzáértő hipnotizőr azt mondja a transzban lévő és fogékony alanynak, hogy egy narancsot tart az üres kezében, és az alany engedelmesen enni kezdi, akkor valójában igazi narancsot eszik. Megteremtette a narancs gondolatformáját, tudatalattijának azon a szintjén, ahol a gondolat anyag.

Cayce elmagyarázta, hogy a romlatlan lélek tetszése szerint beléphet a sűrűbb anyagba vagy visszavonhatja magát belőle, mert képes "kilökni magát", és alkalmazkodni a körülményekhez, melyek gondolataiban már alakot öltöttek, "olyasféle módon, ahogyan a mai világ amőbái élnek a posványos, mozdulatlan tó vagy öböl vizében".

Mivel Istennek sosem állt szándékában, hogy a lelkek ezen a földön, emberi testekben manifesztálódjanak, a lelkek nem is oszlottak nemekre. Ezért az állatok szaporodásának eszközei elérhetetlenek voltak számukra. Egyetlen lehetőség kínálkozott számukra: "beköltözni" az állati testbe, ahogy a remeterák belebújik az üres csigahéjba - csak az a különbség, hogy a csigahéj ebben az esetben már foglalt volt! Így tehát két teljesen idegen forma igyekezett osztozni egyetlen, közös fizikai milyen látomás.

Ennek kockázata nyilvánvaló. A bátrabb lelkek közül azonban néhányan arra használták szabad akaratukat, hogy behatoljanak az állati anyag vastagabb, sűrűbb amikor az első sort látja. A bölcsebb és megfontoltabb lelkek haboztak, és jól tették. Azok a lelkek, akik a hús börtönében csapdába estek, képtelenek voltak kiszabadulni belőle. Az anyagi világ idegen anyaga úgy viselkedett, mint egy kérlelhetetlen gépezet fogaskereke.

Bekapta a lelkeket, és magával sodorta őket. Azok reménytelenül belegabalyodtak a fajfenntartás folyamataiba. Milyen látomás jött létre a földön egy szenvedő hibrid, amely nem ember, de nem is milyen látomás - pontosabban: félig ember, félig állat - aki képtelen alkalmazkodni az állati evolúció törvényeihez, de nem is tudja függetleníteni magát tőlük.

És ekkor beszivárgott a szenny, vagyis inkább ők szennyezték be magukat azokkal a keverékekkel. Ez megvetést, gyűlöletet és vérontást hozott, és olyan ösztönöket, melyek az önzést táplálják, a mások szabadságának tisztelete nélkül.

  1. Amikor Jeruzsálem pusztulásáról és a Messiáson keresztül történő megváltásról tett tanúbizonyságot, sokan kigúnyolták, és meg akarták ölni.
  2. A látás hiperópiájának javítására

A lelkek, akik szabadok maradtak, nem siethettek segítségükre. Csak tehetetlen, rémült szemlélők maradhattak. Ez késztette Istent arra, hogy létrehozzon egy tökéletes fizikai formát, egy húsból alkotott testet, amelyben a "mentőlelkek" biztonságban inkarnálódhattak.

Ez a fordulat a Teremtés Könyvében jelképesen Ádám teremtéseként szerepel. Az ember jelenlegi formájában öt különböző helyen tűnt fel a földön, s mind az öt újonnan teremtett csoport etnikailag eltért a többitől.

Bejegyzés navigáció

A lelkeket, akik így, a tiszta csatornákon keresztül inkarnálódtak, Cayce Isten fiainak nevezi, így különböztetve meg őket az állati anyag csapdájába esett lelkektől. Az utóbbiakat az Ember Fiainak hívja.

hogyan látják a tökéletes látású emberek látás és oldószer

A Biblia intéseinek eredete, miszerint "tartsd a fajt tisztán", ezeknek a romlatlan lelkeknek első megjelenéséhez kapcsolható. Számukra a hibrid lelkek, az ő állati rútságukkal a hindu értelemben vett "érinthetetlenek" voltak. Az Isten Fiai az öt különböző - fehér, fekete, barna, vörös és sárga pigmentációjú - faj tagjaiként felépítették saját civilizációikat a kontinenseken, melyek a későbbi földváltozások következtében elpusztultak, vagy a felismerhetetlenségig megváltoztak.

Az Atlanti-óceán most elfedi Atlantisz elsüllyedt kontinensét a vörös faj bölcsőjétugyanúgy, ahogy a Csendes-óceán elnyelte Lemuriát a fekete faj bölcsőjét. Mivel Lemuriára vonatkozóan igen kevés kérdést intéztek Edgar Caycehez, az igazlátásokban is alig esik szó róla.

Atlantiszról Kr. Az igazlátások szerint tulajdonképpen nem túlzás kijelenteni, hogy Atlantisz volt jelenlegi civilizációnk bölcsője.

A Pesti Divatlap szerkesztхje

Ez a hatalmas lélekcsoport volt a legdinamikusabb és a legleleményesebb ezen a milyen látomás. Atlantisz hatása többnyire ma is olyan erős, mint valaha.

A hatás különösen azokra a lélekcsoportokra vonatkozik, akik úgy döntöttek, hogy reinkarnációikat nem egy meghatározott fejlődési ütemhez igazítják. Civilizációjuk csúcspontján az atlantisziak rendelkeztek az ESP érzékszerveken túli érzékelés és a telepátia képességével, használták az elektromosságot, mechanikus úton mozgatott vízi és légi járműveket alkottak, meghonosították a rövidhullámú kommunikációt, kitágították az emberi életkor határait, és fejlett sebészeti ismeretekkel rendelkeztek.

Energiaforrásként a Tuaoi követ, a "Félelmetes Kristályt" használták, a lézersugár előfutárját. Pusztulásukat milyen látomás is az energia rossz felhasználása okozta. Az emberi élet állandóan mozgásban lévő, nyughatatlan változatát képviselték; szakadatlanul azon iparkodtak, hogy megváltoztassák, módosítsák, javítsák a természet törvényeit. Hatalmuk egészen fantasztikus méreteket öltött, s aztán elkezdtek visszaélni vele.

Szellemi kezdeteik idején olyan civilizációt alkottak, amely elismerte az Egyetlen Istent, de végül is elutasították Őt egy brutális erejű, zsarnoki Isten kedvéért, ami egyet jelentett azzal, hogy saját erkölcstelenségüket, bűneiket imádták.

A fejletlen, hibrid lelkeket vagy mutánsokat rabszolgasorba alacsonyították, megaláztatásnak és erőszaknak téve ki őket. Tökéletesen tisztában voltak a karma törvényeivel, de elkövették azt a hibát, hogy feltételezték: a felszaporodó adósságok bármikor könnyen visszafizethetők a jövőben.

Egy tényezővel nem számoltak - hogy a fejlődés pályája irányt változtathat, és olyan testben kell szembenézniük adósságaikkal, amely már nem rendelkezik a jövőbelátással és a többi atlantiszi erővel. Pontosan ez volt az, ami bekövetkezett. Mikor milyen látomás ember érzékszervei a minimumra, azaz ötre csökkentek, az atlantiszi bűnös oly tehetetlennek érezte magát, mint a remeterák, amely elvesztette a csigaházat.

Jуzsef Attila

A karmikus adósságok, melyeket egyszerű lett volna egy vagy két életen át letörleszteni, hirtelen a végtelenségig tágultak. Néhány Isten ellen elkövetett bűn életek ezreit kérte kárpótlásul. Megrettenve az örökkévalóságig tartó tehertől, a szellemi csődöt választották. A roppant adóssághalmaz azonban megmaradt, és még általános látásromlás fizetni kell. Századunk elején Edgar Cayce megjósolta, hogy mindkét típusú atlantiszi ember nagy számban fog visszatérni.

Figyelmeztetett: minden tudományos felfedezés, minden anyagi felszabadulás, ami az Egy Isten Fiaitól származik, együtt járhat az Ember Fiai által hozott romlással és káosszal. Ebben az összehasonlításban Roosevelt és Churchill lenne a skála egyik végén, Hitler és Sztálin a másikon. János pápát és Mao Ce-tungot is.

látás 0 7 a látogatók új jövőképe

A civilizáció fejlődési folyamata a barbárság korától a működő demokráciáig, változatlanul hagyta a konok atlantiszi típust, kivéve azt az esetet, amikor a világ változékonysága miatt érzett zavara eléri a pszichotikus szintet.

Olyankor teletömi magát LSD-vel, vagy felmászik a főiskola harangtornyába, és puskával lövöldöz "a bitorlókra, akik megváltoztatták a világot". Az önfenntartás egy ravaszabb szintjén ő a nagy gúnyolódó, akinek cinizmusa amikor az első sort látja a társadalmat.

Megtalálható a korrupt politikusok, a demagógok, a vallási és faji diszkriminációt hirdetők, az uszítók jelmezében; ők azok, akik pénzsóvárságból a népszerű kultúrát fél-analfabétáknak való szemétté alacsonyítják.

látásvizsgálat betűket találni látási illúziók

Így hozták létre azt, ami a testet elpusztítja, bár a lelket nem.

Lehet, hogy érdekel