Osztályok gyengénlátók számára

osztályok gyengénlátók számára 3. látomás 15 éves korában

Intézményünkben gyermek nyolc osztályban és két napközis csoportban tanul. Bejáró tanulók száma: 63 fő.

Vissről: 53 fő Zalkodról: 10 fő. Tagiskolai tanulók száma osztályban: 39 fő Az oktató-nevelőmunkát a székhely intézményben 13 főállású pedagógus és egy fő óraadó nevelő, a tagiskolában 3 tanító végzettségű pedagógus látja el. A székhely intézményben a végzettség szerinti megoszlás a következő: tanító 5 fő, tanító-tanár 2 fő, tanár: 5 fő, tanító-tanár-gyógypedagógus: 1 fő.

osztályok gyengénlátók számára látássérült gyakorlatok

Az oktatás 10 osztályteremben folyik. A logopédiai, a felzárkóztató és a gyógypedagógiai foglalkozások külön teremben kaptak helyet. A testnevelés és a sportfoglalkozások jól felszerelt tornateremben és az udvari aszfaltpályán zajlanak. A felújított kötetes könyvtárat a tornaterem fölötti szinten helyeztük el.

Fogyatékkal élők számára

Egy igazgatói, egy nevelői szoba, 5 szertár, 1 tankonyha és orvosi szoba is helyet kapott az épületben. Jól felszerelt számítástechnika terem nemcsak a tanítási órákon, hanem délutánonként is segíti az oktató munkát. A tanulók oktatása mellett nagyon fontos feladatnak tartjuk a diákok nevelésében való közreműködést, az emberi és erkölcsi értékek közvetítését.

A tanulók jelentős részénél fellelhető szociokulturális hátrányokat integrációs programunk segítségével igyekszünk csökkenteni. Az Integrációs Program alapelvei: - Olyan emberek nevelése a cél, akik egész életükön át nyitottak a folyamatos tanulásra, információk szerzésére. Az Integrációs Program célja: - halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása, - önálló tanulási képességek fejlesztése, - egyéni haladást osztályok gyengénlátók számára differenciált tanulásszervezés, - hatékony tanulási módszerek pl.

A kötelező tanórai foglalkozásokon túl biztosítjuk a logopédiai ellátást, gyógytestnevelést, fejlesztő foglalkozásokat gyógypedagógusok vezetésével, felsősöknek tehetséggondozást, pályaorientációs foglalkozást, sportkört. Az érdeklődő tanulók énekkarra, furulya szakkörre, és Nutrikid szakkörre egészséges életmód járhatnak.

Több művészeti iskolának is kihelyezett tagozata vagyunk, melynek keretében hangszeroktatás, szolfézs, néptánc és színjátszás közül választhatnak a tanulók.

osztályok gyengénlátók számára a látásélesség csökkenése mi ez

Minden tanévben hagyomány az alábbi ünnepségek megtartása, melyben sok munkája van gyermeknek, felnőttnek egyaránt: - tanévnyitó, október 6. Törekszünk arra, hogy a tanulók szabadidejüket hasznosan töltsék.

Tájékoztató

Ezért a következő lehetőségeket kínáljuk minden tanévben rendszeresen: - nyári tábor, mozi és színházlátogatás, osztályok gyengénlátók számára találkozó, rendhagyó történelem óra, játszóház helyben és Sárospatakonbábelőadás Palánta Gyermek —és Ifjúsági Misszióosztályok gyengénlátók számára diafilmvetítéssel, szombatonként kirándulások a környékre Tengerszem, Törökér, Tisza-part, Zalkod, szánkózásnapközis foglalkozások keretében kedvenc ételek elkészítése.

A szervező munkában sok segítséget kapunk a szülőktől is. Köszönjük támogatásukat. Ebben a tanévben négy hétvégén múzeumlátogatásra vittünk gyereket, melyre az anyagi fedezetet a Reneszánsz éve alkalmából meghirdetett pályázaton nyertünk.

Tanulóink részt vesznek levelezős és internetes versenyeken is. Környezeti nevelés fontos szerepet tölt be nevelési programunkban.

A Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona

Már hagyománynak számít a Tavaszi nagytakarítási akció, melyben minden gyerek a saját faluját és környékét tisztítja meg az eldobált és lerakott szeméttől. Terveink között szerepel az úszásoktatás ismételt bevezetése. Az integrációs pályázat keretein belül új tanulópadokat, székeketszekrényeket, fejlesztő eszközöket, szakkönyveket, szótárakat vásároltunk.

osztályok gyengénlátók számára világkép fogalma

A szociális helyzetből fakadó hátrányok enyhítésére osztályok gyengénlátók számára, tornanadrágot, tornacipőt, papucsot, fehér inget, zoknit vettünk. Pótoltuk a mindennapi tanuláshoz szükséges tanulói eszközöket: körző, vonalzó, óra, olló, műanyag számegyenes.

osztályok gyengénlátók számára lencsék látás helyreállításához

Iskolánk felvállalja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését-oktatását, melyhez a következő szakemberek nyújtanak segítséget: logopédus, oligofrén pedagógus, pszichopedagógus. Eseménynaptár: augusztus vége, tanévnyitó ünnepély szeptember: idősek napja, hétvégi kirándulás Zalkod október: 6.

Lehet, hogy érdekel