3. látomás mit csinál, ZAKARIÁS KÖNYVE | 2. fejezet - Látomás négy szarvról és négy kovácsról

Szent István Társulati Biblia - Zakariás könyve - Zak 5

Láttam az Urat, állva az oltár mellett, és mondta: Üsd meg az oszlopcsúcsot, hogy megrendüljenek a küszöbök, és zúzd össze azokat, mindnyájuknak fejére, az ivadékukat pedig karddal ölöm meg; nem futamodik közülök futamodó és nem menekül közülök menekvő.

Ha betörnek az alvilágba, onnan veszi el őket kezem; s ha fölszállnak az égre, onnan szállítom le őket.

3. látomás mit csinál

S ha elbújnak a Kármel csúcsán, onnan felkutatom és elveszem őket: s ha elrejtőznek szemeim elől a tenger fenekén, onnan rendelem a kígyót, hogy megmarja őket. És ha fogságba mennek ellenségeik előtt, onnan rendelem a kardot, hogy megölje őket; és rájuk vetem szememet rosszra és nem jóra.

Linwood Barclay Keisha Ceylon gyakorló médium. Leginkább gyanútlan, kétségbeesett embereken gyakorol. Újsághirdetések alapján eltűnt férfiak és nők hozzátartozóira vadászik, akiknek felajánlhatja ,látó" képességeit.

És az Úr, az Örökkévaló, a seregek Istene, aki megérinti a földet s megolvad és gyászba borulnak mind a rajta lakók, s fölemelkedik mint a folyam egészen és lecsillapodik, mint Egyiptomnak a folyama; 6. Nemde mint a Kúsbeliek fiai, olyanok vagytok ti nekem, Izraél fiai, úgymond az Örökkévaló; nemde Izraélt felvezettem Egyiptom országából és a filiszteusokat Kaftórból, és Arámot Kírból! Íme, az Úrnak az Örökkévalónak szemei fordulnak a vétkes királyság ellen, és megsemmisítem azt a föld színéről; csakhogy nem végképpen fogom megsemmisíteni Jákob házát, úgymond az Örökkévaló.

Europe: The First Crusade - On to Jerusalem - Extra History - #6

Mert íme én megparancsolom, és szétrázom Izraél házát mind a nemzetek közé, amint a rostában ráznak és egy göröngy sem esik aljára. Kard által halnak meg mind a népem vétkesei, akik azt mondják: nem közelít hozzánk és nem lep meg bennünket a veszedelem. Ama napon föltámasztom Dávid kunyhóját, a bedőltet; lefalazom réseit, és omladékait föltámasztom, és fölépítem, mint az őskor napjaiban.

3. látomás mit csinál

Azért hogy elfoglalják dóm maradékát és mind a nemzeteket, melyek nevemről neveztetnek, úgymond az Örökkévaló, aki ezt megteszi. Íme napok jőnek, úgymond az Örökkévaló, és hozzá ér a szántó az aratóhoz, 3.

  • Az ötödik látomás - hoszivattyu-info.hu
  • Ción öröme - hoszivattyu-info.hu
  • Szent István Társulati Biblia - Zakariás könyve - Zak 2
  • Egyes fordításokban ez a 1,
  • Veleszületett myopia műtét

látomás mit csinál szőlőt sajtoló a vetőmag-szóróhoz; majd csepegtetnek a hegyek mustot és mind a halmok olvadoznak. És visszahozom népem Izraél foglyait, s felépítenek elpusztult városokat, hogy lakják, és ültetnek szőlőket, hogy borukat igyák, kerteket csinálnak, hogy egyék gyümölcseiket.

3. látomás mit csinál

És elültetem őket földjükön és nem szakíttatnak többé el 3. látomás mit csinál, melyet adtam nekik, mondja az Örökkévaló, a te Istened!

3. látomás mit csinál

Lehet, hogy érdekel