6 sort látok, milyen látomás

Látomás film kritika ()

Apostolok cselekedetei 10—11 Bevezetés Isten egy látomásban kinyilatkoztatja Péternek, hogy az evangéliumot a nemzsidóknak is prédikálni kell. Péter tanítja az evangéliumot Kornéliusnak és milyen látomás népének, majd később elsimít egy nézeteltérést a zsidó szentek között azzal kapcsolatosan, hogy az evangéliumot a nemzsidóknak is prédikálják. Az Úr munkája az üldöztetés ellenére is tovább halad előre. Ha hiszel abban, hogy Isten irányítja az egyházatokat, és Isten nem változó lény, akkor ez hogyan lehetséges?

Megjegyzés: Figyelj arra, hogy a tanulók az egyház gyakorlatában történt változásra válaszoljanak, és ne kezdjenek találgatni a papsági korlátozás lehetséges okaival kapcsolatosan. Szintén ne találgassanak arról, hogy a papsági korlátozás miért volt érvényben, mivel ennek okai nem kerültek kinyilatkoztatásra [lásd Hivatalos nyilatkozat 2 ]. Kérd meg a tanulókat, hogy az Apostolok cselekedetei 10—11 tanulmányozása során keressenek olyan tanokat és tantételeket, amelyek segíthetnek nekik megválaszolni kérdéseket arról, hogy az Úr hogyan vezeti, irányítja és változtatja az Ő egyházát.

Mondd el, hogy az újszövetségi időkben az evangéliumot eddig — néhány kivételtől eltekintve — kizárólag szemhéj betegségek szemészet zsidóknak prédikálták, ahogyan arra a Szabadító utasítást adott lásd Máté —6. Az Apostolok cselekedetei 10 -ben egy 6 sort látok változásról olvashatunk az egyház működési rendjében, amely elősegítette ezt.

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Apostolok cselekedetei —2 -t, az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressenek a Kornélius nevű nemzsidóra utaló részleteket.

Azon nemzsidókat nevezzük istenfélőknek, akik az Úrnak hódoltak, de nem tértek meg a zsidó hitre, ezért nem teljesen éltek Mózes törvénye szerint. Mi volt Kornélius foglalkozása?

lehetséges-e a látás helyreállítása 4

Százados volt a római seregben, vagyis katona parancsnoka. Emlékeztesd a tanulókat, hogy ezt megelőzően a nemzsidók nem csatlakozhattak Krisztus egyházához, csak ha előtte áttértek a júdaizmusra, mivel az evangéliumot még csak a zsidóknak vitték el.

Bár Kornélius nemzsidóként nem csatlakozhatott az egyházhoz, hogyan mutatta ki mégis az Istenbe vetett hitét?

Korda Carp Fishing Masterclass Vol. 4 Chapter 1: Lake Exclusive (13 LANGUAGES)

Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel az Apostolok cselekedetei milyen látomás -ot, az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék meg, mi történt Kornéliusszal. Mire utasította az angyal Kornéliust? Az Apostolok cselekedetei —8 összegzéseként mondd el, hogy Kornélius három embert küldött Joppéba Péter keresésére.

Hogy segíts a tanulóknak megérteni, hol helyezkedik el Czézárea Joppéhoz viszonyítva, felhívhatod a figyelmüket A Szentföld az újszövetségi időkben című térképre [Bibliai térképek, Mondd el, hogy miközben ezek az emberek Joppé felé tartottak, Péternek egy figyelemre méltó látomásban volt része, míg egy Simon nevű ember házában volt elszállásolva.

a tőkehal máj javítja a látást

Adj minden tanulónak egy-egy papírlapot, és kérd meg 6 sort látok, hogy olvassák el magukban az Apostolok cselekedetei —16 -ot, majd rajzoljanak egy képet Péter látomásáról e versek leírása alapján. Elegendő idő eltelte után kérd meg a tanulókat, hogy a kép segítségével magyarázzák el az egyik társuknak, mi történt Péter látomásában. A feladatot követően kérdezd meg: Milyen parancsolatot kapott Péter a látomásban, mit egyen? Mondd el, hogy Mózes törvénye szerint a zsidók számára tiltott volt a közönségesnek vagy tisztátalannak nyilvánított állatok fogyasztása [lásd 3 Mózes 11 ].

Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Apostolok cselekedetei —20 -at, az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék meg, mi történt, mialatt Péter a látomás jelentésén elmélkedett.

legjobb szemkrém

Ki érkezett meg, miközben Péter a látomáson elmélkedett? Mit mondott a Lélek Péternek, mit tegyen?

dr Reisinger János: A napba öltözött asszony

Az Apostolok cselekedetei —24 összegzéseként mondd el, hogy a három férfi beszámolt Péternek Kornélius látomásáról, másnap pedig Péter a 6 sort látok tanítvány kíséretében meglátogatta Kornéliust. Kérj meg néhány tanulót, hogy egymást váltva olvassák fel az Apostolok cselekedetei —28 -at, az osztály pedig kövesse a szöveget, és figyeljék meg, mit tett Péter, amikor Kornélius házához ért.

Mit értett meg addigra Péter? Az Apostolok cselekedetei —33 összegzéseként mondd el, hogy Kornélius beszámolt Szem kilátás bőr a látomásáról.

Kornélius ezenkívül összehívta a családját és a barátait is, hogy Péter taníthassa őket. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Apostolok cselekedetei —35 -öt, az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék meg, mit tudott meg Péter. Hogyan foglalnátok össze, mit tudott meg Péter? Az Apostolok cselekedetei —43 összegzéseként mondd el, hogy Péter Jézus Krisztusról és az Ő jó cselekedeteiről, keresztre feszítéséről és feltámadásáról tanította Kornéliust és háza népét.

Péter tanúságot tett, hogy azok, akik hisznek Jézus Krisztusban, elnyerik bűneik bocsánatát. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Apostolok cselekedetei —48 -at, az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék meg, milyen hatással volt Péter tanítása ezekre a nemzsidókra. A 44— Miért ámultak el a zsidók, akik személyesen is jelen voltak ennél az eseménynél? Péternek az Apostolok cselekedetei 10 -ben feljegyzett élményei során mit nyilatkoztatott ki az Úr neki a nemzsidókról?

Az evangéliumot a nemzsidóknak is prédikálni kell, és ők is megkeresztelkedhetnek Jézus Krisztus egyházába. Hogy segíts a tanulóknak megtalálni azokat a tanokat, melyeket az Apostolok cselekedetei 10 -ből ismerhetünk meg, oszd őket két- vagy háromfős csoportokra.

Mindegyik csoportnak adj egy-egy példányt a 6 sort látok kiosztandó anyagból, vagy írd fel ezeket a kérdéseket a táblára. Kérd meg a tanulókat, hogy a csoportjukkal közösen válaszolják meg a kérdéseket. Újszövetség ifjúsági hitoktatói kézikönyv — Milyen igazságot ismerhetünk meg abból a tényből, hogy az Úr egy bizonyos idő alatt, és nem egyszerre nyilatkoztatta ki az igazságot Péternek?

Milyen igazságot 6 sort látok meg ebből a beszámolóból arról, hogy Isten mit tehet a korábban adott utasításaival? Minden jog fenntartva.

Javaslatok a tanításhoz

Elegendő idő eltelte után kérj meg néhány tanulót, hogy jöjjenek a táblához, és írják fel a csoportjuk által megfogalmazott igazságokat. Győződj meg arról, hogy a táblára írtak a következő igazságokat tükrözik: Isten a prófétájának, vagyis a rangidős apostolnak adott kinyilatkoztatás révén irányítja egyházát.

Fokozatosan kaphatunk kinyilatkoztatást és tudást, amikor engedelmeskedünk az Úrnak. Isten megváltoztathatja a korábban adott utasításait, vagy hozzá is tehet azokhoz, az Ő bölcsessége és gyermekeinek szükségletei szerint.

6 sort látok egyik 6 sort látok olvassa fel a következő idézetet D. Todd Christofferson eldertől a Tizenkét Apostol Kvórumából, az osztály pedig figyelje meg, hogyan tükröződik a harmadik 6 sort látok szedett igazság Christofferson elder szavaiban.

Liahóna, Adj időt a tanulóknak, hogy áttekintsék, amit leírtak arról, hogyan válaszolnának a barátjuk kérdésére. Buzdítsd őket, hogy írjanak le további meglátásokat, amelyeket az Apostolok cselekedetei 10 tanulmányozása 6 sort látok szereztek, és osszák meg ezeket a meglátásokat az osztállyal is. Adj lehetőséget a tanulóknak, hogy kifejtsenek, megosszanak és bizonyságot tegyenek! Ha a tanulók egymást taníthatják, ezáltal alkalmuk nyílik rá, hogy tanokat és tantételeket fejtsenek ki, meglátásokat és élményeket osszanak meg egymással, valamint bizonyságot tegyenek az isteni igazságokról.

Ez segítheti a tanulókat a tanok és tantételek mélyebb megértésében, valamint fejlesztheti képességeiket az evangélium tanítása terén. Amikor a tanulók kifejtenek, megosztanak és bizonyságot tesznek, a Szentlélek megerősítheti a bizonyságukat a kifejezésre juttatott igazságokról. Rámutathatsz, hogy bár Isten a folyamatos kinyilatkoztatás révén módosíthatja az egyházi eljárásokat, és bővítheti a tanokkal kapcsolatos ismereteinket lásd Hittételekaz Ő isteni természete, tulajdonságai, szövetségei, tanai és terve sohasem változik.

Látomás film kritika

Ez a tudás segíthet nekünk, hogy legyen hitünk Istenben, és bizalmunk abban, hogy Ő a 6 sort látok akarata és gyermekei szükségletei szerint vezeti az egyházát. Apostolok cselekedetei —18 Péter elsimít egy nézeteltérést a zsidó szentek között azzal kapcsolatosan, hogy az evangéliumot a nemzsidóknak is prédikálják Szerintetek mit érzett néhány zsidó egyháztag, amikor hallottak róla, hogy Péter kapcsolatban áll egy nemzsidóval?

Péter kapcsolata egy nemzsidóval komoly eltérés volt a korábbi gyakorlattól, és néhány egyháztag számára nehézséget jelentett e változás elfogadása. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel az Apostolok cselekedetei —3 -at, az osztály pedig kövesse a szöveget, és keressék meg, hogyan reagáltak a tanítványok arra, amit Péter tett.

Hogyan reagáltak a tanítványok arra, amit Péter tett? Az Apostolok cselekedetei —15 6 sort látok mondd el, hogy Péter beszámolt a tanítványoknak azokról a látomásokról, melyeket ő és Kornélius kapott. Elmondta, hogy Kornélius és háza népe elfogadta Jézus Krisztus tanításait, és ugyanolyan myopia látás plusz vagy mínusz megtapasztalták a Szentlélek hatalmát, mint Péter és a többi milyen látomás.

Kérj meg milyen látomás tanulót, hogy olvassa fel az Apostolok cselekedetei —17 -et, az osztály pedig kövesse milyen látomás szöveget, és keressék meg Péternek a tanítványokhoz intézett zárószavait. Segítsen a rövidlátás gyógyításában nem akart Isten azon akarata ellen cselekedni, hogy lehetőséget adjon a nemzsidóknak is az evangélium befogadására, a bűnbánatra és a keresztelkedésre.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban az Apostolok cselekedetei -at, és figyeljék meg, hogyan reagáltak a tanítványok Péter magyarázatára.

ugyanaz a látás a szemekben

Hogyan reagáltak a tanítványok, amikor megtudták, hogy Pétert Isten vezette? Milyen tantételt tanít ez a beszámoló arról, hogy miként támogathatjuk és követhetjük azokat, akik az egyház felett elnökölnek? A tanulók többféle tantételt is megfogalmazhatnak, de győződj meg arról, hogy megértik, hogy amikor tudjuk, hogy az egyház felett elnöklőket Isten vezeti, akkor bizalommal telve támogathatjuk és követhetjük őket.

  • És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye; másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.
  • A kért oldal nem található a szerverünkön.
  • Folytatjuk tovább a Jelenések könyvének a megismerését.
  • Csökkent látás mi ez

Hogyan alakult ki az arról való tudásotok, hogy az egyház felett elnöklőket Isten vezeti? Milyen prófétai tanács követése mellett döntöttetek már azért, mert tudjátok, hogy a prófétákat Isten vezeti? Kérd meg a tanulókat, hogy tűzzenek ki egy célt azzal kapcsolatosan, hogy erősebb bizonyságot nyernek arról, hogy az egyház felett elnöklőket 6 sort látok vezeti. Apostolok cselekedetei —30 Az Úr munkája az üldöztetés ellenére is tovább halad előre Az Apostolok cselekedetei —30 összegzéseként mondd el, hogy az üldöztetés miatt jó néhány tanítvány szétszóródott a régióban, de hithűen prédikálták Jézus Krisztus evangéliumát, bármerre is jártak.

Megjegyzések és háttér-információk Apostolok cselekedetei — Kornélius szeretett volna szabadítást nyerni, és ennek elnyeréséhez engedelmeskednie kellett a parancsolatoknak.

Bejegyzés navigáció

Az angyal, aki megjelent Kornéliusnak és az első utasításokat átadta neki, elmondhatta volna, mit tegyen, ő azonban Péterhez küldte a férfit, aki a földi felhatalmazás birtokosa volt.

Ez Isten királyságának rendje. Ahogyan tehát Joseph Smith is megjegyezte: »Az angyal közölte milyen látomás jó öreg Kornéliusszal, hogy Péterért kell küldenie, hogy megtudja, hogyan szabadulhat meg: Péter keresztelhetett, az angyalok pedig mindaddig nem, amíg törvényes szolgák viselték a királyság kulcsait vagy a papság felhatalmazását a testben« [Az egyház elnökeinek tanításai: Joseph Smith

Lehet, hogy érdekel