Ellenség látomása, Maimonidész: A tévelygők útmutatója: Mózes próféciája és a zsidó nép látomása Szinájnál

Maimonidész: A tévelygők útmutatója: Mózes próféciája és a zsidó nép látomása Szinájnál - hoszivattyu-info.hu

Jeremiás siralmai Jsir 2,22 2 1Jaj, de sötét felhőt ellenség látomása az Úr haragja Sion leányára!

Joseph Smith tanításai

Az égből a földre dobta Izráel ékességét, nem gondolt lábai zsámolyával haragja napján. Ledöntötte féktelen haragjában Júda leányának erődítményeit. Földre terítette, meggyalázta az országot és vezéreit. Perzselte Jákóbot, mint lángoló tűz, emésztette körös-körül. Feledésbe juttatott az ÚR a Sionon ünnepet és szombatot, bosszús haragjában megutált királyt és papot.

JEREMIÁS KÖNYVE

Ellenség kezére juttatta falakkal körülvett palotáit. Hangoskodtak az ÚR házában, mint ünnepnapon.

szemészeti könyvek vit palienko látomása

Gyászol az erőd és a várfal, együtt omladoznak. Királya és vezérei a pogányok közt vannak, ahol nincsen kijelentés, prófétái sem kapnak látomást az ÚRtól. Földre hajtják fejüket Jeruzsálem szüzei.

Elalélnak, mint a sebesültek a város terein, kiadják lelküket anyjuk kebelén. Milyen példával vigasztaljalak meg, Sion szűz leánya?

Egyikőjük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta a másikra mutatva: Ez az én Szeretett Fiam. Ot hallgasd! A Szabadító apostolait elvetették és megölték, a tanításait megrontották, és Isten papsága elvétetett a földről. És vándorolni fognak tengertől ellenség látomása és északtól fogva napkeletig. Joseph Smith, egy fiatalember, aki ban a New York állambeli Palmyra járásban élt, egyike volt azon embereknek, akik az Úr beszéde után kutattak, amely elveszett a földről.

Romlásod nagy, mint a tenger, ki gyógyíthat ellenség látomása Nem leplezték le bűnödet, hogy fordítsanak sorsodon. Hanem hiábavaló látomásokkal vezettek félre téged.

Megtévesztés

Fölszisszennek, és fejüket csóválják Jeruzsálem leánya miatt. Erről a városról mondták, hogy szépsége tökéletes, az egész föld öröme! Fölszisszentek, fogukat csikorgatták, és ezt mondták: Elpusztítottuk!

Az ellenség már Mózes napjaiban is használta a megtévesztés eszközét. Nem sokkal e dicső látomás után Sátán megpróbálta megtéveszteni Mózest.

Erre a napra ellenség látomása, megértük, megláttuk! Patakként áradjon könnyed éjjel-nappal!

kaszpirovszkij ülések víziója ha plusz a rövidlátás

Ne csillapodj le, ne nyugodjon meg a szemed! Öntsd ki szívedet, mint a vizet, az Úr színe előtt!

Nagy a szó mindkét értelmében, azaz nagy formátumú és nagy jelentőségű személyiség, egyszersmind nagy terjedelmű prófétai könyv maradt fenn a neve alatt. Ő is látomás keretében kap meghívást az Úrtól, hozzá méltóan különös körülmények között: meg kell ennie az Úr keze által nyújtott tekercset, hogy tartalma bensőjévé váljék.

Emeld föl hozzá kezeidet gyermekeid életéért, akik elaléltak az éhségtől minden utcasarkon. Miért kell az asszonyoknak megenniük gyermekeiket, dédelgetett csecsemőiket? Miért gyilkolják az Úr szentélyében a papot és a prófétát? Szüzeim és ifjaim fegyvertől estek el. Gyilkoltál haragod napján, mészároltál kíméletlenül. Nem tudott az ÚR haragja napján megmenekülni, megszökni senki! Ellenség látomása dédelgettem és fölneveltem, azokkal ellenségem végzett.

kedvezmények szemvizsgálat látásgyakorlatok hyperopia

Nagy a te hűséged! Szétszórták a drágaköveket minden utcasarkon! Lángba borította a Siont, megemésztette még az alapját is.

szemcsepp fórum amint az 1. látással látható

Érinteni sem lehetett az öltözetüket. Ha botladozva eljutottak is a pogányok közé, azok azt mondták: Nem maradhattok tovább itt!

Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája () - Jeremiás siralmai - Jsir 2,,22

A papok személyét nem tisztelték, a véneknek sem kegyelmeztek. Elközeledett a vég, letelt az időnk, eljött a vég! A hegyeken hajszoltak bennünket, a pusztában ólálkodtak utánunk. Hozzád rövidlátás kezelése összeesküvésekkel odakerül még a pohár, te is lerészegedsz, és pőrére vetkőzöl.

Bruegel látásallegóriája távlátási tréning

De a te bűnödet, Edóm, számon kéri az ÚR, és leleplezi vétkeidet.

Lehet, hogy érdekel