Gyenge látás, mint a karma

gyenge látás, mint a karma

Annie Besant: Karma – Az ok-okozat törvénye

Étertest Sűrűtest Az anyag, ami ezeken a síkokon található, nem egyforma, és általában véve mindegyik sík anyaga sűrűbb, mint a fölötte lévőé. Ez megfelel a természet analógiájának, mert a fejlődés lefelé a ritkából a sűrűbe, a finomból a durvába halad.

könyvek a látás helyreállításának módszere

Azon kívül ezeken a síkokon a lények hatalmas hierarchiái laknak, a szellemi régiók magasztos mint a karma az anyagi világ legalsórendűbb, féltudatos elementáljáig. Minden sík minden részecskéjében szellem és anyag van összekapcsolódva, — minden részecskének anyag a teste, és szellem az élete, — és e részecskék minden független halmazát, mindenfajta, minden típusú elkülönült formáját ezek a lények éltetik, fajtájukban változva a forma fokozatának megfelelően.

Látásélesség jogosítvány - Egészség | Femina

Nem létezik olyan forma, amelyet ne így lelkesítenének, de a formát éltető lény lehet a legmagasztosabb intelligencia, a legalsórendűbb elemi lény, vagy a közöttük található számtalan seregnyi lény bármelyike.

Azok a lények, gyenge látás pillanatnyilag közünk lesz, főleg a pszichikai síkhoz tartozók, mert ezek alkotják az ember vágytestét káma-rupa— érzelemtestét, ahogy gyakran nevezik, — valóban beleépülnek annak asztrális mintájába, és éltetik az ember asztrális érzékeit. Ők, — hogy szakkifejezéssel éljünk, — az állatvilág forma-elemlényei, a változások közvetítői, amelyek a rezgéseket érzésekké alakítják át.

A kámai elementálok legszembeszökőbb jellegzetessége az érzékelés, az a képesség, hogy nemcsak felelnek a rezgésekre, hanem érzik is azokat, és a pszichikai sík zsúfolt ezekkel a tudatosság különböző fokain lévő lényekkel, amelyek mindenféle ráhatást felvesznek, gyenge látás érzésekké alakítanak át.

9 jel, hogy ideje felkeresnünk egy szemorvost | BENU Gyógyszertárak

Bármely lény, amelynek olyan teste van, amelybe ezek az elemlények vannak beépítve, képes érezni, az ember pedig ilyen testen keresztül érez. Az ember nincs tudatában teste részecskéinek, sőt még sejtjeinek sem; azoknak gyenge látás tudatuk van, amellyel az ember vegetatív életének különböző folyamatait végzik.

Az az ember viszont, akinek testét alkotják, nem osztozik tudatukban, tudatosan mint a karma segíti vagy hátráltatja őket abban, ahogy válogatnak, asszimilálnak, kiválasztanak, építenek, és nem képes bármely pillanatban tudatát összekapcsolni szíve egyik sejtjének tudatával, hogy pontosan megmondhassa, az mit csinál. Tudata gyenge látás körülmények közt a pszichikai síkon működik, sőt a magasabb pszichikai régiókban is, ahol az elme működik, ez a kámával 7 százalékos látás értelem, minthogy a tiszta értelem nem működik az asztrálsíkon.

  1. A látás helyreállítása badami
  2. Szemfáradtság; csökkent látás

Az asztrálsík zsúfolva van olyan elementálokkal, amelyek hasonlók az ember vágytestét alkotókhoz, és amelyek az alacsonyabb rendű állatok egyszerűbb vágytestét is alkotják. Az ember természetének ezzel a részével közvetlen összeköttetésbe kerül ezekkel az elementálokkal, és rajtuk keresztül kapcsolatot hoz létre minden körülötte lévő, számára vonzó vagy visszataszító tárggyal. Akaratával, érzelmeivel, vágyaival befolyásolja ezt a számtalan lényt, amelyek érzékenyen válaszolnak minden érzéshullámra, amelyet gyenge látás ember minden irányban kibocsát.

Előadás a Sorbonne Egyetemen Párizs,

Saját vágyteste segédeszközként működik, és ahogy a kívülről jövő rezgéseket érzésekké kapcsolja össze, ugyanúgy bontja szét a belsejében támadó érzéseket rezgésekké. Az értelem saját területén, a magasabb pszichikai sík finomabb anyagában működve képeket, gondolatformákat hoz létre.

A képzelőerőt nagyon pontosan nevezték el az elme teremtőképességének és gyenge látás a szó szoros értelmében igazabb, mint azt sokan hiszik, akik ezt a szót használják.

Egy elgondolás, egy mentális kép összetett dolog, esetleg egy egész mondat szükséges ahhoz, hogy mint a karma leírjuk, ezért kiragadjuk egy szembetűnő alkotóelemét, és egy szóval megnevezve ezt a részt, tökéletlenül fejezzük ki az egészet. Mindent elkövetünk, hogy jelképekben gondolkozzunk, azután fáradságosan és mint a karma látás szavakban összegezzük jelképeinket. Azokban a tartományokban, ahol az értelem értelemhez szól, tökéletes kifejezés van, messze túl azon, mint ami szavakkal átadható.

Még a korlátozott formájú gondolatátvitelnél sem szavakat, hanem elképzeléseket küldenek. Egy szónok mentális képeiből akkora részt önt szavakba, amennyit csak tud, ezek a szavak pedig a hallgatóság elméjében a szónokéhoz hasonló mentális képeket hívnak elő.

Az elme nem szavakkal, hanem képekkel, képzetekkel dolgozik, a felmerülő viták és félreértések fele mint a karma abból származik, hogy az emberek különböző képekkel társítják ugyanazokat a szavakat, illetve különböző szavakkal fejezik ki ugyanazokat a képeket. A gondolatforma tehát egy mentális kép, amelyet az elme teremtett vagy formált a magasabb pszichikai világ anyagából, amelyben a fent említettek szerint működik.

Ez a forma, amely e régió mint a karma gyorsan rezgő atomjaiból áll, rezgéseket indít mindenfelé maga körül. Ezek a rezgések minden olyan lényben hang- és színérzéseket keltenek, amelyek képesek azokat megfelelően feldolgozni, amint pedig a gondolatforma kifelé halad, vagy lefelé süllyed, gyenge látás bármelyik kifejezést használjuk szívesebben, hogy az átmenetet kifejezzük, — az alsó pszichikai régiók sűrűbb anyagába, ezek a rezgések, mint egy éneklő-szín, minden irányt erőteljesen áthatnak, és a gondolatformához, — amelyből kiindultak — hívják az adott színhez tartozó elementálokat.

Az összes elementál, — éppúgy, mint minden egyéb dolog a világegyetemben, — a hét elsődleges sugár, a fény hét eredeti fiának egyikéhez, vagy másikához tartozik. Ezért a végtelen különbségek közepette, amikből a világegyetem felépül, különböző kisebb részegységekbe tartozó elementálok vannak, ezek egy színnyelven kommunikálnak, amely azon a színen alapul, amelyhez tartoznak.

Ezért őrizték mindig olyan óvatosan a hangok, színek és számok igazi tudományát, — a számokon alapul gyenge látás a hang, mind a szín, — mert az akarat ezeken keresztül szól az elementálokhoz, a tudás pedig hatalmat ad az uralkodáshoz.

jövőkép és ökológia

Mester nagyon érthetően szól erről a szín-nyelvről. Mert a hang, a fény és a szín a legfontosabb tényezők az intelligenciák ilyen fajtájának kialakításában, Ezek olyan lények, amelyek létéről gyenge látás sincs, hinnetek sem szabad bennük, — ateisták és keresztények, materialisták és spiritiszták, mind felhozzák saját érveiket egy ilyen hit ellen, — a tudomány pedig valamennyinél erősebben ellenzi az ilyen lealázó babonában való hitet.

De nem akarom ezt az érdekfeszítő dolgot mellékvágányra terelni. Minket csak az a tény érdekel, hogy az elementálok színekkel szólíthatók meg, és hogy a szín-szavak olyan érthetőek számukra, mint a kimondott szavak az emberek számára.

Távollátás vagy presbyopia...? Lássuk csak.

Az éneklő-szín árnyalata a gondolatformát létrehozó indíték természetétől függ. Ha az indíték gyenge látás, szerető, jótékony természetű, a létrehozott szín olyan elementált hív a gondolatformához, amely felveszi azokat a jellegzetességeket, amelyeket az indíték rányom a formára, és az így meghatározott módon cselekszik.

Ez az elementál belép a gondolatformába, hogy mint annak a lelke viselkedjen, és így egy független lény jön létre az asztrálsíkon, egy jótékony természetű lény.

Másrészt, ha az indíték természetében gyenge látás, bosszúvágyó, gonosz, a létrehozott szín olyan elementált vonz majd a gondolatformához, amely ugyanúgy felveszi az indíték által a formára nyomott jellegzetességeket, és az így meghatározott módon cselekszik.

Ebben az esetben is belép az elementál a gondolatformába, hogy mint annak a lelke viselkedjen, és így egy független lény jön létre az asztrálvilágban, egy kártékony természetű lény.

Például, egy haragos gondolat vörös villanást okoz, mert a gondolatforma úgy rezeg, hogy vöröset hoz létre; ez a vörös felvillanás hívójel az elementálok számára, azok pedig a hívó felé száguldanak, és egyikük belép a gondolatformába, ami azt romboló, bomlasztó fajtájú önálló tevékenységre képesíti. Az emberek folyamatosan beszélnek ezen a mint a karma egészen öntudatlanul, és így maguk köré hívják az elementálok rajait, amelyek megtelepednek a létrehozott különböző gondolatformákban.

Így van az, hogy az ember a közvetlen környezetét saját világával népesíti be, telíti képzelete, vágyai, ösztönzései és szenvedélyei szüleményeivel.

Account Options

Önmagunk által teremtett angyalok és démonok tolongnak körülöttünk minden oldalról, mások javának és kárának okozói, és saját javunk és kárunk hozói, — bizony, ez egy karmikus sereg. A tisztánlátók gyenge látás a színek állandóan változó villanásait a mindenkit körülvevő aurában: így fordít le az asztrálvilág minden gondolatot, minden érzést az asztrális látás számára láthatóan.

látásvizsgálat távollátók számára

A közönséges tisztánlátónál valamivel jobban fejlett személy látja a gondolatformákat is, és látja a színvillanások keltette hatásokat az elementálok tömegeire. Életüket ilyen ismétléssel folyamatosan meg lehet újítani, az gyenge látás gondolat pedig, amelyen töprengenek, amely ismételt meditáció tárgya, nagyon tartós formát nyer a pszichikai síkon.

Mivel a hasonló természetű gondolatformák vonzzák és kölcsönösen erősítik egymást, ezért ebben az asztrális világban eleven, nagy intenzitású és energiájú formát hoznak létre. A gondolatformák létrehozójukkal egy —jobb kifejezés híján így kell neveznünk, — magnetikus kötelékkel vannak összekapcsolva.

Szatszang a karma jógáról és az önzetlenségről Swami Niranjanananda Saraswati Ganga Darhsan és az ausztrál ásramok, Tudom, hogy fontos mások szükségleteit sajátunk elé helyezni, de ezt hogyan tudjuk elérni egy olyan világban, ahol kihasználják az emberek önzetlen cselekedeteit? Úgy gondolom, hogy csak az idiótákat használják ki.

Azok visszahatnak rá, és az általuk keltett hatás újratermeli önmagát. A fent említett esetben pedig, ahol egy gondolatforma ismétlés által erősödik, nagyon határozott gondolatszokás jöhet létre, egy minta formálódhat, amelybe könnyedén áramlanak a gondolatok, — segítők, ha nagyon magasztos természetűek, mint egy nemes eszmény, de legtöbbször hátráltatók, a mentális növekedés akadályozói.

Álljunk meg egy pillanatra a szokás ilyen kialakulásánál, minthogy kicsiben nagyon hatékonyan mutatja be a karma működését. Tegyük látásproblémákkal küzdőknek, hogy kapunk egy olyan kész elmét, ami mögött nincs múltbeli tevékenység, — ez természetesen lehetetlen, de a feltételezés adja meg a szükséges különleges kiindulási pontot.

Elképzelhetjük, hogy egy ilyen elme tökéletes szabadsággal és spontán módon működik, és hoz létre gondolatformát. Ezt sokszor megismétli, amíg egy gondolat-szokás, egy határozott szokás alakul gyenge látás.

Lehet, hogy érdekel