Meddig tart a látomás, Dániel: PRÓFÉTAI IDŐSZÁMÍTÁS - Bibliatanulmányok minden napra

Dániel 8,13 :: BibleServer

Dán 5,1.

látomás mi az 1

Eszt 1,2; Meddig tart a látomás 49, 3És felemelém szemeimet és látám, és ímé egy kos álla a folyam előtt, és két szarva vala; és az a két szarv magas vala, de egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedék. Ezék 16,1 4Látám azt a kost szarvaival öklelkezni napnyugot, észak és dél felé; és semmi állat sem állhata meg előtte, és senki sem szabadíthata meg meddig tart a látomás, és tetszése szerint cselekedék, és nagygyá lőn.

Dán,8 Dán 11,2.

látvány szemüveg nélkül

Dán,8 3. Dán 11,3 8A kecskebak pedig igen nagygyá lőn; de mikor elhatalmasodék, eltörék a nagy szarv, és helyébe négy tekintélyes szarv növe az égnek négy szele felé.

Új fordítású revideált Biblia

Dán 11,4. Dán 11, Ésa 1, Róm 9, Jer 3,20; Jer 3,1 15És lőn, hogy mikor én, Dániel, látám e látomást és keresém az értelmét: ímé előmbe álla egy férfiúhoz hasonló alak.

Dán,8 2. Dán 9,21 17És oda jöve, a hol én állék, és a mint jöve, megrettenék és orczámra esém, és monda nékem: Értsd meg, embernek fia! Jer 31,20; Ésa 55,; Malak 3,6 18És mikor szóla velem, ájultan esém orczámmal a földre; de megillete engem és helyemre állíta; Dán 10,10 19És monda: Ímé, én megmondom néked, mi lesz a haragnak végén?

látomás plusz hat

Mert a végső időre szól. Mik 6,2 20Az a kétszarvú kos, melyet láttál, Médiának és Persiának királya.

a látás helyreállítása idegen test után

Dán 5,31 21A szőrös kecskebak Görögország királya, a nagy szarv pedig, a mely szemei között vala, az az első király. Dán,8 5.

helyreáll a látás rövidlátással

Dán 11,4 23És ezek országai után, mikor elfogynak a gonoszok, támad egy kemény orczájú, ravaszságokhoz értő király. Dán,8 9.

Dániel próféta könyve 8.

Ámós 4,9;5,11 26És az estvéről és reggelről való látomás, a mely megmondatott, igazság; te azonban pecsételd be a látomást, mert sok napra való.

Dán 6,2.

dioptriás 12 látás

Lehet, hogy érdekel