Mitológiai világkép. A mitológiai világkép sajátosságai. A mitológiai világkép jellemzői

A mitológiai világkép sajátosságai. A mitológiai világkép jellemzői

Világkép, teremtés és a panteon mitológiai világkép Írta: Nováki Ákos Tamás Platschu A régi germánok mitológiájára vonatkozó adatok meglehetősen hézagosak, mivel qa germán törzsek keresztény hitre térítése aránylag korán megtörtént és mélyreható eredményel járt.

Mi a világnézet meghatározása? A világkép fogalma

A mitológiai világkép mitológia tekintetében összehasonlíthatatlanul bővebb irodalmi forrásokból rendelkezünk, mert a kereszténység Skandináviában később terjedt el, valamint Izland szigetén egészen az ún. Fő forrásaink a régebbi vagy Verses Edda ez mitológiai és hősi énekek gyűjteményea Codex Regiusaz ifjabbik vagy Próza-Edda ez a skáldok, azaz a vándor dalnokok költői mesterségének a tankönyve.

mitológiai világkép

Ez utóbbit a Mitológiai adalékok vannak Snorri törtéenti krónikájában a Heimskringlában Földgömbamelyben elbeszéli a norvég és egyes svéd királyok legendás történetét ún. Izland népét ben térítették keresztény hitre, Snorri az antik mitológiát részben allegóriaként adja elő.

mitológiai világkép

Szinte vele egyidejűleg Saxo Grammaticus dán krónikaíró a Gesta Danorumban több mitológiai történetet is elbeszél, az istenek helyébe királyokat és hősöket tesz. Mitológiai rendszer formájában tehát csak a skandináv mitológiát ismerjük lényegében mint az Edda költői mitológiáját. A skandináv eddikus mitológiai rendszer térbeli "világmodelljének" van "horizontális" és "vertikális" vetülete.

mitológiai világkép

Az egyikből a másikba csak bizonyos átalakulások után lehet átmenni. A horizontális vetület emberközpontú, mitológiai világkép alapját az az ellentét adja, amelyet az emberek lakta, a föld középső, meghódított részén elterülő Midgard, s a föld puszta, köves és hideg peremvidéke Utgardm Jötünheimaz óriások jötunok tanyája, valamint a földet övező óceán vagyis Jörmundgand birodalma között alakul ki.

Jörmungand másik neve: Midgard kígyója, ez jelzi, hogy egykor a pozitív rendszer eleme volt, a föld támasza, mitológiai világkép.

Mi a világkép? Típusai és formái

Ez az ellentét a közép mitológiai világkép a periféria, abelső és külső különösen Midgard és Utgard esetében mitológiai világkép, a "saját" és az "idegen", a "kultúra" és a "természet" oppoziciójaként jelenik meg. Az óriások országának ismérve ezenkívül, hogy északon és keleten terül el.

Az észak a skandináv mitológiában fokozottan démonikus jellegű mint számos más mitológiában is, nevezetesen a finnekében és a szibériai népekében. Északon van a holtak birodalma, Hél is. Ez egyébként még érzékletesebben rajzolódik ki a vertikális kozmikus vetületben. A világkép mindkét vetületében megvan a négy törpe, nevük a négy égtájat jelenti Austri, Vestri, Nördri, Sudri. Ők tartják az eget a négy sarkán.

történelmi kép

A vertikális kozmikus vetület centruma a világfa, az Yggdraszil. Ez a kőrisfa köti össze az emberek lakata földet Midgard az éggel, ahol az Ázgárdban az istenek lakoznak, és azt ahol az elesett harcosok einherják sajátos "paradicsoma", a Valhöll Walhalla terül el és ami a legfontosabb összeköti a föld alatti világgal, ahol a holtak birodalma van, Héllel a "lent" és az "észak", mint már említettük azonossá válikahol a különböző vizek fakadnak.

mitológiai világkép

Szinte mitológiai világkép is mondhatnánk, hogy a Hél az a központ, amelyben mint pontban egybeesik a horizontális és vertikális világkép. A vertikális szerkezet ellentétbe állítja mitológiai világkép isteneket és az embereket, a kiválasztott holtak égi birodalmát Valhöllt és az egyszerű halandók föld alatti világát.

Ennek megfelelően az égi valkűrök és a világfa tövénél tanyázó nornák a sorsistenek két kategóriáját jelentik.

 • Mi a világnézet meghatározása? A világkép fogalma
 • Hasonlóan más európai népekhez pl.
 • Kitágult pupillák látásvesztéssel
 • Tibeti technika a látás javítására
 • Látás triner
 • A különböző variációkban a világteremtő demiurgosz-isten megparancsolja egy vízimadárnak, vagy vízimadár képében megjelenő testvérének aki a teremtő ellenlábasa, maga az ördöghogy az ősóceán fenekéről hozzon fel földet.
 • Mitikus világkép[ szerkesztés ] Gízai piramisok A mitikus világkép alapjai egy társadalom mítoszainak összessége, azaz a mitológia.

A Verses Edda első dalában Jósnő jövendöléseiben a jósnő völva "kilenc világot" említ a kilenc szám toposz a skandináv mitológiában, éppenúgy, mint a neurológus és látás, amelynek többszöröse és kilenc fatövet vagy gyökeret még azt is gondolhatjuk így, hogy sok-sok mitikus fáról van szómitológiai világkép együtt azonban három gyökeret külön melít.

Ezek megfelelnek az embereknek, a déróriásoknak Hrymtursok és a Hélnek. A későbbi keletű Próza-Eddában már kevéssé éles a vertikális vetület.

mitológiai világkép

Itt a gyökér nem az emberekkel, hanem az éggel kerül kapcsolatba, a déróriások eddigre már kihaltak és föld alatti birodalomban laknak. Helyettük egyszerűen óriások mitológiai világkép, a jötunok, akik a föld peremén élnek. A vertikális világrendben ezeknek a fa alkotta különböző kozmikus szinteknek megfelelői a "zoomorf" sorozatok: a fa csúcsában a sas, a tövénél Niddhögg sárkány és négy rénszarvas talán a négy égtáj megfelelőiamelyek az Yggdraszil-kőris lombját eszik.

Ez felel meg a középső szintnek.

Nidhögg némiképp megfelel Jörmungandnak a horizontálsi vetületbenmint ahogyna a föld alatti forrásokat és folyókat a földet körülölelő mitológiai világkép vethetjük egybe. Ezenkívül a Valhöllben álló kecske és rénszarvas, a fa törzse és a tövénél fakadó források ebben a vertiális vetületben egységet alkotnak a szent méz révén, mint ami az élet megújulásnak és a mágikus erőnek a forrása. Az ágakon ugrándozó mókus sajátos közvetítő a "fent" és a "lent" között.

Az Yggdraszillon kívül a vertikális vetületben szerepel a szivárványhíd, a Bifröszt, amely a földet és az eget köti össze egymással.

 1. Kepes András Bejrútban, Buenos Airesben, és később Amerikában egy komcsi országból érkezett, vicces, idegen srác voltam, itthoni kamasz barátaim szemében pedig a fura fiú, aki Beatles-számok helyett argentin szambákat penget a gitárján.
 2. Kelta, germán mitológia | Tények Könyve | Kézikönyvtár
 3. Látási orvosi igazolás kiállításának megtagadása
 4. Nézze meg, mi a "világnézet" más szótárakban: világnézet   - világkép
 5. Világkép – Wikipédia
 6. Milyen gyakorlatok a szem számára myopia
 7. Könyv: Világkép (Kepes András)

A skandináv mitológia térbeli világképe ugyanolyan típusú, mint a legtöbb indoeurópai népé, sőt mint a szibériai és más népek mitológiai modellje, amelyeket strukutálisan a vilgáfa szervez egységbe. Az idő vonatkozásában a skandináv mitológia kozmogonikus és eschatologikus mitológiára oszlik teremtés és világvége-mítoszok. Közöttük nincs teljes szimetria.

mitológiai világkép

Lehet, hogy érdekel