Tanári tanács a látomásról

tanári tanács a látomásról

A prófétaság ajándéka és Ellen G.

White Előkészület a Krisztussal való találkozásra Minden adventista sóvárogva várja azt az időt, amikor Jézus eljön, hogy magával vigye őket a számukra készített szép otthonba. A mennyei otthonban nem lesz többé bűn, csalódás, éhség, szegénység, betegség és halál. Amikor János apostol szemlélte a hűségesekre váró kiváltságokat, önkéntelenül is így kiáltott tanári tanács a látomásról "Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk!

De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Hogyan lehet teleszkópos látást fejleszteni 1Jn Terve az volt kezdettől fogva, hogy az emberi család tagjai, akiket saját képmására teremtett, hozzá hasonló jellemet fejlesszenek.

tanári tanács a látomásról

Ősszüleink Édenben Krisztustól és az angyaloktól személyes oktatást nyertek e cél elérése érdekében. A bűnbeesés után már nem érintkezhettek többé ilyen közvetlenül a mennyei lényekkel. E módszerek közül kimagaslott a próféták szerepe.

tanári tanács a látomásról

Prófétáknak azokat a férfiakat és nőket nevezték, akiket Isten megbízott a népének küldött üzenet továbbításával. Isten maga magyarázta meg Izrael népének: "Ha valaki az Úr prófétája közöttetek, én megjelenek annak látásban, vagy álomban szólok azzal" 4Móz Ez különbözteti meg Isten népét, "a világosság fiait" lThess a világtól.

tanári tanács a látomásról

Mózes, Isten prófétája, aki a Biblia hat könyvét írta, keveset írt a jövendőről. Hóseás sokkal szélesebb értelemben jellemezte munkáját: "És próféta által hozta fel az Úr Izraelt Egyiptomból, és próféta által tartatott meg" Hós Elhívása teljesen Isten hatalmában van. Egyedül Ő képes arra, hogy lássa és ismerje az emberek szívét.

Készülj fel lelkileg!

Igen fontos az, hogy Isten időről időre férfiakat és nőket választott szószólóiul, népének történelmében. Ezek a próféták, akiket Isten közvetítő csatornául választott, azt szólták és írták le, amit Isten szent látomásban nekik kinyilatkoztatott.

Üzeneteiket Isten drága Igéje foglalja magában. E próféták által vezette Isten az emberiséget arra, hogy megértsék a lelkekért folyó küzdelmet, azt a harcot, amely Krisztus és angyalai, valamint Sátán és angyalai között folyik.

Ez a látomás — mely az evangélium visszaállításának kezdetét jelezte — a legjelentősebb esemény Jézus Krisztus feltámadása óta. Joseph Smith alázatos imája evangéliumi igazságok, papsági felhatalmazás, valamint szabadító szertartások visszaállításához vezetett. Bizonyos a munka jövője.

Általuk értjük meg mi is a föld utolsó napjainak küzdelmét és azokat az eszközöket, amelyeket Isten rendelt, hogy általuk művét fenntartsa, és tökéletessé tegye azoknak az embereknek a jellemét, akik az Úrral való találkozásra várnak. Tanári tanács a látomásról a "nehéz idők"-ről ír; Péter óv a csúfolódóktól, "akik saját kívánságaik szerint járnak és ezt mondják: Hol van az Ő eljövetelének ígérete? A Biblia írói tudták: Istennek az volt a terve, hogy különleges világosságot és segítséget adjon népének, mielőtt Jézus újra eljönne.

  • Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma
  • látomás – Magyar Katolikus Lexikon
  • Az ApCsel megértéséhez tudni kell, hogy az valójában Lukács evangéliumának folytatása ugyanattól a szerzőtől.
  • Tanácsok a gyülekezeteknek | Ellen Gould White Könyvtár
  • A látást mozgó tárgyak
  • Szemészeti városi kórházak Moszkvában
  • Műtét rövidlátás videó

Pál apostol megállapítja, hogy a gyülekezet, amely reménykedve várja Krisztus megjelenését "semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködik" lKor Egységes, érett, jó vezetőkkel és a Prófétaság Lelkének ajándékával megáldott nép lesz, mert apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok és tanítók lesznek majd közöttük Ef János apostol az utolsó napok gyülekezetét, a "maradék gyülekezetet" úgy jellemzi, mint akik "megtartják Isten parancsolatait" Jeltehát parancsolatot megtartó gyülekezetnek nevezi őket.

E gyülekezet rendelkezik a "Jézus bizonyságtételével" is, amely pedig a "Prófétaság Lelke" Jel Világos tehát, hogy Isten tervében a H.

tanári tanács a látomásról

Adventista Egyháznak - a prófécia egyházának -keletkezésekor bírnia kellett a Prófétaság Lelkének ajándékával. Adventista Egyház pontosan a jövendölés által megjelölt időben létrejött, a következő hang hallatszott közöttünk, mondván: "Isten megmutatta nekem szent látomásban.

Engedd, hogy a fiatal férfiak vezessenek!

Ez a hang szólt hozzánk hetven éven át tartó hűséges szolgálatában; vezetett, helyreigazított és tanított bennünket. E hang még ma is hallható a sok ezer oldalt kitevő írásokon keresztül, amely Isten kiválasztott követe, E.

White fáradhatatlan tollából jutott el hozzánk. A gyászbeszédet James White lelkész tartotta.

Amint beszédét befejezte, White testvérnő indítást érzett, hogy néhány szót szóljon a gyászolókhoz. Felállt és egy-két percig beszélt, majd elhallgatott.

Lehet, hogy érdekel